czwartek, 2 maja 2013

Flames of War Michael Wittmann

Wittman
Michael Wittmann (ur. 22 kwietnia 1914 w Vogelthal, zginął 8 sierpnia 1944 w Cintheaux, rejon Caen) – niemiecki dowódca wojskowy, jeden z najskuteczniejszych czołgistów II wojny światowej.

Michael Wittmann (born April 22, 1914 in Vogelthal, died August 8, 1944 in Cintheaux, Caen area) - German military commander, one of the most effective tank crews World War II.

Na samym froncie wschodnim Wittmann zniszczył 119 radzieckich czołgów. Ogółem zalicza mu się zniszczenie 138 czołgów i 132 dział przeciwpancernych.

On the eastern front Wittmann destroyed 119 Soviet tanks. Total includes his destruction of 138 tanks and 132 antitank guns.

Śmierć / Death
W chwili śmierci Wittmann dowodził czołgiem typu Tiger I o numerze "007", jego jednostką był (uważany za elitarny) 101 Batalion Czołgów Ciężkich SS (niem. Schwere SS-Panzer-Abteilung 101). Najprawdopodobniej czołg, biorący udział w kontrataku na Saint-Aignan-de-Cramesnil, został zniszczony z ruin zamku w Gaumensil, leżącego na zachód od Saint Aignan, przez pocisk wystrzelony z Shermana, należącego do 4 Kanadyjskiej Dywizji Pancernej.

At the time of the death of Wittmann commanded a Tiger I tank number "007", the unit was (considered to be elite) 101 SS Heavy Tank Battalion (German: Schwere SS-Panzer-Abteilung 101). Most likely the tank, taking part in the counterattack at Saint-Aignan-de-Cramesnil was destroyed from the ruins of the castle in Gaumensil, lying west of Saint Aignan, by a missile fired from Sherman, belonging to four Canadian Armoured Division.

Źródło: Wikipedia 
 

0 komentarze:

Prześlij komentarz