Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

wtorek, 30 kwietnia 2013

Review - 15mm Normans from Baueda Wargames

Jakiś czas temu nabyłem dwie paczuszki figurek z Bauedy. Dwa zestawy jazdy Normańskiej w skali 15mm. Chciałbym krótko zaprezentować te figurki.

Some time ago I bought two packets of Baueda figures. Two sets of Norman cavalry in 15mm scale. I would like to shortly present these figures.


Zestawy nie są może najtańsze ale ich jakość jest naprawdę bardzo dobra. W paczuszce dostajemy standardowo po 4 modele konne wraz z jeźdźcami. W zestawie NRM2 dostajemy 4 modele konne wraz z jeźdźcami którzy są na stałe przymocowani do koni. W drugiej paczce NRM7 dostajemy 4 jeźdźców i 4 konie osobno. Dodatkowo włócznie są oddzielnie odlane i należy je przykleić do rączek jeźdźców, którzy mają już gotowe otwory na włócznie.

Kits are perhaps not the cheapest but the quality is really good. In the all packages we get 4 horse models with riders. In NRM2 set we get 4 models with riders who are permanently attached to the horses. In the second package NRM7 we get four riders and four horses separately. Additionally spears are cast separately and must be glued to the hands of riders who have already pre-drilled holes for spears.

NRM2 Pictures / Zdjęcia zestawu NRM2 
NRM7 Pictures / Zdjęcia zestawu NRM7

Jak widzicie na zdjęciach modele są naprawdę ładnie i szczegółowo odlane. Metal nie wymaga zbyt wiele obróbki. Jest na tyle miękki, że wszystkie nadlewy są łatwe do usunięcia. Wzory figurek są bardzo starannie dobrane. Chociaż w zestawie NRM2 trafiły się dwa takie same wzory. Mnie jakoś specjalnie to nie przeszkadza ale wiem, że niektórzy mogą się czepiać.

As you can see in the pictures the models are really nice and detailed casted. Metal does not require too much processing. It is soft enough that all the flashes and mould lines are easy to remove. Figures design are very carefully chosen. Although in NRM2 I have two identical patterns.

Nie będę się nadmiernie rozpisywał na temat modeli ponieważ wszystko i tak widać na zdjęciach. Każdy z was może ocenić je sam. Mnie się bardzo spodobały, a kupić je możecie tutaj

I will not elaborate too much on the models because everything you can see on the pictures. Each of you can evaluate them yourself. I loved them, and you can buy them here.

Powyższe modele to zaczątek armii Normanów, którą chce w przyszłości skompletować.

These models are the beginning of the Norman army, which I want to complete in the future.

Lafar  

piątek, 26 kwietnia 2013

Corvus Belli 15mm Later Carthaginian Army

Dzisiaj w wielkim skrócie. Chciałbym zaprezentować wam armię, którą mam zamiar pomalować w najbliższym czasie. Pudełko z figurkami leżało u mnie już od dłuższego czasu. W końcu zmobilizował mnie konkurs na najładniejszą armię do DBA forum strategie.net

Today, in a nutshell. I would like to show you the army, which I'm going to paint in the near future. A box of igures that I have for a long time. Finally mobilize me competition for the prettiest army for DBA on strategie.net forum (forum only in polish).

Przyznam się szczerze, że DBA nie za bardzo mi odpowiada. Armię tworzę z myślą o Hail Caesar ale jak najbardziej będzie się też nadawała do DBA.

I must admit that the DBA does not quite suits me. I create this army for hail Caesar system but also will match the DBA.

Na skończenie armii jest 5 miesięcy dlatego bez problemu powinienem ją skończyć. Na razie nie mam tylko pomysłu na obóz. Pewnie wybiorę coś z Bauedy

To finish the army I have five months, so I should finish it without a problem. At the moment I don't have idea for a camp. I guess I will choose something from Baueda.

Poniżej kilka fotek zapakowanych figurek.

Here are some pics of packed figures.

Lafar

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

FOW - Major Bruno Koenig & Snipers

Model majora Koeniga bazuje na postaci z filmu Wróg U Bram. Kiedy zobaczyłem, że battlefront wypuścił te figurki uznałem, że muszę je mieć. I o to przed wami moje wypociny:)

Major Koenig model is based on the characters from the movie Enemy at the Gates. When I saw that the battlefront has released these figures I decided that I must have them. And that's, my scribble :)

Po więcej informacji na temat majora odsyłam do angielskiej wikipedii

For more information about major I refer you to the Wikipedia.

Zapraszam do oglądania i komentowania.

Feel free to watch and comment.

Lafar


środa, 17 kwietnia 2013

Flames of War Early Polish HQ Base

Kolejny krótki post mówiący sam za siebie. Próbna podstawka dowództwa polskiego z 1939 roku do Flames of War.

Another short post talking for itself. Test Polish command stand of the 1939 for Flames of War.

Zapraszamy do oglądania i komentowania.


Enjoy watching and please comment.wtorek, 16 kwietnia 2013

By Fire and Sword / Ogniem i Mieczem - Jasyr

Dzisiaj krótko i na temat.

Today short post.

Pomalowany przez Aiwis - Jasyr.

Jasyr painted by Aiwis.
niedziela, 14 kwietnia 2013

Copplestone Castings 10mm Fantasy

Kolejne obrazki jakie możecie obejrzeć to figurki pomalowane przez nas w zeszłym roku.

On the following pictures you can see our figures painted by us last year.

Są to figurki z Copplestone Castings w skali 10mm. Pomimo niewielkie skali są zrobione naprawdę ładnie i bardzo dokładnie. Kiedy je zobaczyliśmy od razu nas urzekły. Pierwsze co się rzuca w oczy to to że są łudząco podobne do figurek z LOTR'a. Co oczywiście dla nas fanów Tolkiena jest olbrzymią zaletą:)

There are figures from Copplestone Castings in 10mm scale. Despite the small scale they are done really nicely and accurately. When we saw them first time, they instantly charmed us. The first thing you notice that are look very similar to the figures of LOTR. Of course, for us fans of Tolkien this is great advantage :)

Możecie je kupić tutaj.

You can buy them here.

Zapraszamy do obejrzenia i komentowania. 

Have a look and comment.

Ancient Bases Round 60mm A from Basicks.eu

W dzisiejszym krótkim poście chciałbym zaprezentować wam pomalowaną ostatnio przeze mnie bardzo fajną podstawkę z serii Ancient Bases z firmy Basicks.

In today's short post I would like to show you my recently painted very cool Ancient Base from Basicks.

Oglądajcie i komentujcie.

Watch and comment. 

Lafar


poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Hobbit Kili The Dwarf

Drugi dzisiejszy post. Krasnolud Kili z Hobbita.

Second post today. Kili The Dwarf from Hobbit.

Zapraszamy do oglądania i komentowania.

Enjoy watching and commenting.


Hobbit Goblin Warriors

Jak już wspominaliśmy wczoraj. Nadrabiamy zaległości blogowe. Dzisiaj aż dwa posty. 

As we mentioned yesterday. Backlog of cases. Today, as much as two posts.

Pierwszy z nich. Skończone 23 Gobliny z Hobbita. Postaramy się wrzucić niedługo jakiś tutorial malowania Goblinów.

The first of them. Finished 23 Goblins from The Hobbit. We will try to put a Goblins painting tutorial as soon as possible.

Zapraszamy do oglądania i komentowania.

Enjoy watching and commenting.