Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

wtorek, 8 stycznia 2013

Hobbit Goblin Warriors

Witam wszystkich!

Hello everyone!

Dzisiaj krótki post. Trzy testowe figurki Goblinów z Hobbita.

Short post today. Three test Goblin figures from The Hobbit.

piątek, 4 stycznia 2013

Flames of War US Shermans M4A1

Od dzisiaj postaramy się pisać bardziej regularnie. W kolejnych postach chcielibyśmy pokazać wam co ostatnio "wyjechało" z naszego warsztatu, a co nie miało szans ukazać się na blogu.

From now on we will try to write more regularly. In the following posts we would like to show you what recently "came out" from our workshop, and did not have chance to appear on the blog.

Postaramy się także jak najszybciej przetłumaczyć wszystkie dotychczasowe posty.

We will also translate all the previous posts as soon as possible.

Dzisiaj prezentujemy wam amerykańskie Shermany M4A1 do FoW.

Today we present you the US M4A1 Sherman's to FoW.

Zapraszamy do oglądania.

Enjoy watching.