Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

sobota, 19 kwietnia 2014

Hail Caesar Celtic Cavalry

Dzisiaj zaprezentuje wam kolejne modele, które nabyłem niedawno od mojego kolegi Marcina. W dodatku nie jest moje malowanie. Są to figurki Celtyckiej Kawalerii w skali 28mm z firmy Warlord Games.

Today will present you the models that I purchased recently from my friend Martin. In addition, it is not my painting. These are 28mm Celtic Cavalry from Warlord Games.

Zapraszam do oglądania i do wygłaszania opinii!

Invite you to watch and write an opinion!


czwartek, 10 kwietnia 2014

Pike & Shotte Parliament Cavalry

Wreszcie po długiej przerwie udało mi się coś wrzucić na bloga. W miedzy czasie jednak nie próżnowaliśmy z Aiwis. Kilka projektów jest zaczętych i zbliża się wielkimi krokami do końca.

Finally, after a long break I was able to throw something on the blog. However In the meantime, We not been idle with Aiwis. Several projects are started and fast approaching to the end.

Dzisiaj zaprezentuje wam modele, które nabyłem niedawno od mojego kolegi Marcina. W dodatku nie jest moje malowanie. Są to figurki kawalerii parlamentu z Angielskiej Wojny Domowej z XVII wieku. Jest to nowy projekt do, którego właśnie nabyłem mnóstwo modeli.

Today will present you the models that I purchased recently from my friend Martin. In addition, it is not my painting. These are Parliament Cavalry figures of the English Civil War from the seventeenth century. This is a new project for which I just bought, a lot of models.

Zapraszam do oglądania i do wygłaszania opinii!

Invite you to watch and write an opinion!

Modele możecie zamówić w tutaj.

Models can be ordered here.