Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

czwartek, 27 lutego 2014

Flames of War Ernst Barkmann Panther A and his workshop.

W ostatni weekend udało mi się wreszcie skończyć malowanie dwóch Panter do systemu Flames of War w skali 15mm.

Last weekend I was able to finally finish painting two Panthers to Flames of War in 15mm scale.

Jakiś czas temu miałem już skończony pokazany na zdjęciach warsztat wraz z Oplem Blitz'em, a teraz dokończyłem czołgi.

Some time ago, I had already finished workshop together with the Opel Blitz as shown in the pictures, and now I finished tanks.

Warsztat i Pantera A pochodzą z zestawu GBX21 Ernst Barkmann. Pantera G to plastikowy model od Plastic Soldier.

A workshop and Panther A come from GBX21 Ernst Barkmann set. Panther G is a plastic model from the Plastic Soldier Company.

Poniżej przedstawiam wam zdjęcia pomalowanych modeli i trochę moich terenów do Flames of War.

Here I present you the pictures of painted models and some of my terrain to Flames of War.

 Enjoy Watching:)

Panther G, Brkmann's Panther A, Workshop
Panther G, Brkmann's Panther A, Workshop
Panther G, Brkmann's Panther A, Workshop
Brakmann's Panther A
Brakmann's Panther A
PSC Panther G
PSC Panther G
Barkmann's Workshop
Barkmann's Workshop
Barkmann's Workshop
Barkmann's Workshop
Panther G, Brkmann's Panther A, Workshop
Dodaj napis
Dodaj napis

Some of My Flames of War Terrains
Some of My Flames of War Terrains
Some of My Flames of War Terrains
 

czwartek, 13 lutego 2014

Future Wars - Girl in Bikini

Moja ostatnio pomalowana 28mm figurka z Copplestone Castings. Testowałem metodę malowania skóry za pomocą wash'y.

This is my recently painted 28mm miniature from Copplestone Castings. I tested wash method to paint skin.
piątek, 7 lutego 2014

Descent Miniatures

Moje malowane na szybko figurki z planszowego Descenta.

This is my recently quick painted miniatures from Descent board game.sobota, 1 lutego 2014

Tutorial - How to paint toxic fire?

W dzisiejszym mini poradniku Aiwis chciała wam przedstawić jak w łatwy sposób pomalować toksyczny / skaveński ogień.

In today's mini tutorial Aiwis wanted to introduce you to an easy way to paint toxic / skaven fire.


1. Nakładamy podkład z farby snot green.

1. Basecoat fire with Citadel Snot Green paint.


2. Cieniujemy cały płomień washem Biel Tan Green Shade.

2. Wash fire with Biel Tan Green Shade.
3. Rozjaśniamy ogień ponownie farbą Snot Green.

3. Highlight fire wth Snot Green.

4. Rozjaśniamy krawędzie farba Citadel Edge Gauss Blaster Green.

4. Edge highlight with Citadel Edge Gauss Blaster Green paint.


5. Nakładamy glaze Citadel Waywatcher Green na dolną część płomienia.

5. Glaze the lower part of flame with Citadel Waywatcher Green.6. Delikatnie rozjaśniamy najostrzejsze krawędzie w górnej części płomienia białą farbą.

6. Carefully highlight the sharpest edges in the upper part of the flame with white paint.Skończone!

Done!