Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

piątek, 28 września 2012

Showcase: Space Marine Librarian

W dzisiejszym krótkim poście chciałem zaprezentować wam moje niedawne wypociny.

In today's short post, I wanted to show you my recent painting.

Jest to model Librariana Space Marines, nad którym spędziłem sporo czasu.

This is a Space Marines Librarian miniature, on which I spent a lot of time.

Piszcie co sądzicie.

Write what do you think


 

czwartek, 27 września 2012

How to Paint Blond Hair? / Jak pomalować blond włosy? cz. 1

Wielu z początkujących malarzy figurek zastanawia się pewnie, jak fajnie pomalować włosy czy brodę.


Many beginners miniatures painters probably wondering, how cool paint hair or beard.

W pierwszym naszym normalnym poście chcielibyśmy przedstawić wam poradnik o malowaniu blond brody i włosów. Jest to część pierwsza poradnika. Druga pojawi się mam nadzieję najpóźniej w weekend.

In the first our normal post we would like to introduce you tutorial to a painting blond beard and hair. This is the first part of the guide. The second will be hopefully by the weekend.

Zabieramy się zatem do roboty. Na pierwszy ogień figurka krasnoluda od Mantica.

Therefore we take to work. The first one miniature is dwarf from Mantic.


1. Całą brodę pokrywamy farbą Tausept Ochre. Należy uważać żeby nie malować zbyt gęstą farbą gdyż możemy zamalować wszystkie detale malowanej figurki. Najlepiej rozcieńczyć sobie farbę odrobiną wody i malować w kilku cienkich warstwach niż w jednej grubej.

Basecoat the whole beard Tausept Ochre paint. Be careful not to paint too thick paint because we can paint over all the details of the figures. The best dilute the paint with a little water and paint in several thin coats than one thick.
 
2. Kolejnym etapem będzie pokrycie całej brody i włosów farbą typu wash - Army Painter Quickshade Soft Tone.

The next step will be cover the whole beard and hair wash paint - Army Painter Soft Tone Quickshade.

Naszym zdaniem inki Army Paintera sprawdzają się świetnie do "washowania" ponieważ nie brudzą tak bardzo podstawowego koloru.


In our opinion, Army Painter inks work well to "wash
technique because the basic color do not look dirty.

 
3. Ostatnim etapem będzie pomalowanie włosów jeszcze raz farbą Tausept Ochre. Tym razem malując tylko największe wypukłości.

The last step will be paint the hair again Tausept Ochre paint. This time we only paint top edge of hair.
W kolejnym przykładzie pokażemy wam trochę inny odcień włosów na przykładzie krasnoluda firmy Games Workshop.

In the next example we will show you a slightly different shade of hair on the example of the Games Workshop Dwarf.


 1. Zaczynamy od nałożenia farby Snakebite Leather.

We begin with basecoat Snakebite Leather paint.
2. Następnym krokiem będzie rozjaśnienie włosów farbą Tausept Ochre.

The next step is painting highlight with Tausept Ochre.
3. Ostatnim etapem będzie pomalowanie cieniutkich lini farbą Bleached Bone. Najlepiej użyć do tego najmniejszego pędzelka jaki macie. Aiwis może to nie najlepiej wyszło, może była zbyt późna pora na malowanie ;p. Wam na pewno wyjdzie to dużo lepiej.

The last step will be paint the thin line of paint Bleached Bone. Best to use the smallest brush that You have. This is not a best Aiwis paint job, maybe it was too late for painting ;p. You will definitely do it a lot better.

Washowanie / Inkowanie - Technika służąca do cieniowania modeli lub figurek za pomocą tuszów, mocno rozcieńczonej farby lub specjalnych farb typu ink/wash/shade.

Washing / Inking - technique used to shading models or miniatures with ink, heavily diluted paint or special type of ink / wash / shade paints.

Cieniowanie polega na nałożeniu w/w farby na wybrany element modelu. Mocno rozwodniona ciecz spływa w najgłębsze zakamarki modelu uwypuklając i cieniując dany element figurki.

Shading is painting on the selected model element. Heavily diluted liquid flows into the deepest recesses of the model highlighting and shading the miniatures component.

Farby Tausept Ochre, Snakebite Leather, Bleached Bone pochodzą ze starej palety farb Citadel (Games Workshop). Poniżej odpowiednik tych farb w nowej palecie GW:
Tausept Ochre = Balor Brown
Snakebite Leather = Balor Brown
Bleached Bone = Ushabti Bone

Tausept Ochre, Snakebite Leather, Bleached Bone paints come from old Citadel (Games Workshop) palette. Below are equivalent of a new palette of GW paints:

Tausept Ochre = Balor Brown
Snakebite Leather = Balor Brown
Bleached Bone = Ushabti Bone
 
Jak widzicie odpowiednikiem farby Tausept Ochre i Snakebite Leather jest ta sama farba Balor Brown. Niestety odpowiedniki nowej palety nie są zbyt precyzyjne. Z tego względu będziecie musieli znaleźć swój własny sposób malowania.

As you can see the equivalent of Tausept Ochre and Snakebite Leather paints is the same Balor Brown paint. Unfortunately, the new palette equivalents are not very precise. For this reason, you will have to find your own way of painting. Sugerujcie not exactly the equivalent of the paint palette.

Polecamy nie sugerować się dokładnie paletą odpowiedników tych farb.

We recommend do not suggest exactly equivalent of the new paints palette. 

Chcieliśmy wam tylko przedstawić ogólny zarys. Mamy nadzieję, że ułatwi to wam malowanie.

We wanted to introduce you only overview. We hope that this will help you in painting.

W następnej części pokażemy dwa kolejne sposoby malowania blond włosów.

In the next part we will show you two more ways of painting blond hair.

Zapraszamy do czytania i komentowania.

We invite you to read and comment.

We are starting! / Zaczynamy!

Witamy wszystkich,

Welcome all,

Może zaczniemy od początku.

Maybe we start from the beginning.

Lafar i Aiwis to nasze pseudonimy. Jesteśmy młodym małżeństwem, które łączy wspólna pasja.

Lafar and Aiwis are our nicknames. We are a young married couple who share a common passion.

Tym co nas łączy i o czym będziemy pisać na blogu to gry planszowe, a przede wszystkim gry bitewne i modelarstwo. Wspólnie naszym hobby zajmujemy się od kilku lat. Po wielkich przemyśleniach postanowiliśmy założyć blog, żeby dzielić się ze światem naszą pasją i wiedzą.

This is what unites us and what we write on this blog are board games, especially wargames and models. Together, we are dealing with our hobby for a few years. After the great thoughts we have decided to set up a blog to share with the world our passion and knowledge.

Na blogu znajdziecie prezentację gier, modeli oraz naszych rozgrywek w różnego rodzaju gry. Będziemy także publikować poradniki malarskie i modelarskie.

On the blog you will find a presentation of games, models, and our gameplay in various games. We will also publish painting and modeling tutorials.

To tyle tytułem wstępu :) 

So much for the introduction :)

Zaczynamy! 

Here we go!