czwartek, 27 września 2012

We are starting! / Zaczynamy!

Witamy wszystkich,

Welcome all,

Może zaczniemy od początku.

Maybe we start from the beginning.

Lafar i Aiwis to nasze pseudonimy. Jesteśmy młodym małżeństwem, które łączy wspólna pasja.

Lafar and Aiwis are our nicknames. We are a young married couple who share a common passion.

Tym co nas łączy i o czym będziemy pisać na blogu to gry planszowe, a przede wszystkim gry bitewne i modelarstwo. Wspólnie naszym hobby zajmujemy się od kilku lat. Po wielkich przemyśleniach postanowiliśmy założyć blog, żeby dzielić się ze światem naszą pasją i wiedzą.

This is what unites us and what we write on this blog are board games, especially wargames and models. Together, we are dealing with our hobby for a few years. After the great thoughts we have decided to set up a blog to share with the world our passion and knowledge.

Na blogu znajdziecie prezentację gier, modeli oraz naszych rozgrywek w różnego rodzaju gry. Będziemy także publikować poradniki malarskie i modelarskie.

On the blog you will find a presentation of games, models, and our gameplay in various games. We will also publish painting and modeling tutorials.

To tyle tytułem wstępu :) 

So much for the introduction :)

Zaczynamy! 

Here we go!

0 komentarze:

Prześlij komentarz