Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

niedziela, 31 marca 2013

Perry 28mm ACW Confederate Infantry 1861-65

Witamy po bardzo długiej przerwie. Niestety nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu do robienia zdjęć. To było powodem naszej nieobecności.

Welcome after very long break. Unfortunately, we did not have the equipment to take good pictures. This is the reason for our absence.

W międzyczasie nabyliśmy lampę polecaną na blogu Coloured Dust. I musimy przyznać szczerze, że jest warta każdych pieniędzy na nią wyanych. Recenzję możecie przeczytać tutaj.

In the meantime, we have buy the lamp recommended on Coloured Dust blog. We must admit that is worth all the money spend on it. You can read a review here.

Na szczęście wracamy z pierwszym postem po przerwie. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić wam nasz ostatni projekt. Konfederacka piechota z wojny secesyjnej. Autorem figurek jest Lafar.

Fortunately, we're back to the first post after the break. Today we would like present to you our latest project. Civil War Confederate Infantry from perry miniatures. Author of miniatures is Lafar. 
W kolejnych postach postaramy się nadrobić zaległości i przedstawić wam modele skończone podczas naszej nieobecności na blogu.

In the following posts we will try to catch up and show you finished models during our absence on blog.

Zapraszamy do oglądania i komentowania.

Invite you to watch and post comments