wtorek, 30 kwietnia 2013

Review - 15mm Normans from Baueda Wargames

Jakiś czas temu nabyłem dwie paczuszki figurek z Bauedy. Dwa zestawy jazdy Normańskiej w skali 15mm. Chciałbym krótko zaprezentować te figurki.

Some time ago I bought two packets of Baueda figures. Two sets of Norman cavalry in 15mm scale. I would like to shortly present these figures.


Zestawy nie są może najtańsze ale ich jakość jest naprawdę bardzo dobra. W paczuszce dostajemy standardowo po 4 modele konne wraz z jeźdźcami. W zestawie NRM2 dostajemy 4 modele konne wraz z jeźdźcami którzy są na stałe przymocowani do koni. W drugiej paczce NRM7 dostajemy 4 jeźdźców i 4 konie osobno. Dodatkowo włócznie są oddzielnie odlane i należy je przykleić do rączek jeźdźców, którzy mają już gotowe otwory na włócznie.

Kits are perhaps not the cheapest but the quality is really good. In the all packages we get 4 horse models with riders. In NRM2 set we get 4 models with riders who are permanently attached to the horses. In the second package NRM7 we get four riders and four horses separately. Additionally spears are cast separately and must be glued to the hands of riders who have already pre-drilled holes for spears.

NRM2 Pictures / Zdjęcia zestawu NRM2 
NRM7 Pictures / Zdjęcia zestawu NRM7

Jak widzicie na zdjęciach modele są naprawdę ładnie i szczegółowo odlane. Metal nie wymaga zbyt wiele obróbki. Jest na tyle miękki, że wszystkie nadlewy są łatwe do usunięcia. Wzory figurek są bardzo starannie dobrane. Chociaż w zestawie NRM2 trafiły się dwa takie same wzory. Mnie jakoś specjalnie to nie przeszkadza ale wiem, że niektórzy mogą się czepiać.

As you can see in the pictures the models are really nice and detailed casted. Metal does not require too much processing. It is soft enough that all the flashes and mould lines are easy to remove. Figures design are very carefully chosen. Although in NRM2 I have two identical patterns.

Nie będę się nadmiernie rozpisywał na temat modeli ponieważ wszystko i tak widać na zdjęciach. Każdy z was może ocenić je sam. Mnie się bardzo spodobały, a kupić je możecie tutaj

I will not elaborate too much on the models because everything you can see on the pictures. Each of you can evaluate them yourself. I loved them, and you can buy them here.

Powyższe modele to zaczątek armii Normanów, którą chce w przyszłości skompletować.

These models are the beginning of the Norman army, which I want to complete in the future.

Lafar  

0 komentarze:

Prześlij komentarz