piątek, 17 maja 2013

Review - Tau Empire Battleforce

Po ostatniej premierze armii Tau i nowych jednostkach, Aiwis uparła się na nową armię. Mnie osobiście modele Tau podobały się od dawna jednak nie miałem zamiaru zbierać kolejnych figurek. Ale jak to zawsze bywa kobiecie ciężko odmówić :)

After the recent releases of the new units to Tau army, Aiwis insisted me to collect new army. I personally liked the Tau models for a long time but I was not going to collect the next figures. But as is always hard to refuse a woman :)

Pomimo ogromnych ilości niepomalowanych figurek w naszych zapasach w nasze ręce wpadły kolejne modele.

Despite the enormous amount of unpainted figures in our inventory, new models fall into our hands.

Oto przed wami nowy Battleforce do armii Tau.


Here it is. The new Tau Empire Battleforce.

Pierwsze w kolejności wypraski z Fire Warriorami. W zestawie mamy 3 takie wypraski, z których można złożyć 12 figurek we wszystkich potrzebnych opcjach. Modele są naprawdę ładne chociaż mają już swoje lata. Nowy battleforce zawiera oczywiście te same wypraski, które znajdziemy w standardowym boksie Fire Warriors.

The first are Fire Warriors sprues. This set contains 3 sprues, from which you can make 12 figures in all the required options. The models are really nice although they have some years. Of course new Battleforce includes the same sprues, which can be found in a standard Fire Warriors Box.Następne w kolejności są wypraski z częściami, z których możemy zrobić 3 modele XV8 Crisis Battlesuits. Tak jak w przypadku Fire Warriorów oddane mamy do dyspozycji 3 wypraski. Możecie je zobaczyć poniżej. Modele te to te same formy jakie mogliście znaleźć w zwykłym pudełku z  XV8 Crisis Battlesuit'em. Zobaczyć je możecie na załączonych obrazkach.

Next one are sprues with three XV8 Crisis Battlesuits models. Just as in Fire Warriors box we have a three sprues. You can see them below. These models have the same forms that you can find in a regular box of XV8 Crisis Battlesuits. You can see them in the attached pictures.Poniżej możecie zobaczyć wypraski z częściami do złożenia Pirani. Tutaj także nic się nie zmieniło w stosunku do tego co znajdziemy w standardowym pudełku pirani.

Below you can see the sprues with parts to make a Tau Piranha. This sprues are exactly the same compared to the standard Piranha box.Poniżej możecie zobaczyć wypraski z częściami do złożenia trzech XV25 Stealth Battlesuit'ów. Części pozwalają na złożenie 3 modeli. Tutaj także nic się nie zmieniło w stosunku do tego co znajdziemy w standardowym pudełku.

Below you can see the sprues with parts to make a 3 Tau XV25 Stealth Battlesuits. Parts allow you to make 3 models. This sprues are exactly the same compared to the standard box.
 


W pudełku znajdziemy także 8 wyprasek pozwalających zrobić 8 sond.

In the box you will find an 8 sprues which allow you to build eight drones.Oprócz modeli w pudełku znajdziemy: podstawki pod figurki, instrukcje składnia modeli oraz dwa arkusze kalkomanii.

In addition to the models in the box you will find: figure bases, instructions how to assemble models and two decal sheets.Podsumowanie / Summary

W zestawie znajdziemy wszystkie modele, niezbędne graczom, którzy zaczynają przygodę z armią Tau. Jest to idealny początek armii i myślę, że warto rozpocząć zbieranie nowej armii właśnie od tego zestawu. Znajdziemy tutaj wszystkie podstawowe jednostki, a dodatkowym atutem jest cena, w porównaniu do kupowania poszczególnych figurek osobno. Battleforce może okazać się także przydatny dla tych którzy chcą powiększyć swoją armię. Chociaż dla weteranów tej armii nie będzie tutaj nic nowego.

In the box you will find all necessary models required to build your new Tau army. It is the perfect start to the army, and I think it is worth starting collecting a new army from this set. We find here all the basic units, and additional advantage is the price as compared to buying individual models separately. Battleforce may also be useful for those who want to expand their army. Although for veterans of this army will not be anything new in the box.

O jakości modeli nie będę się rozpisywał. Każdy widzi wszystko na załączonych fotkach. Możecie je ocenić sami.

I will not elaborate about quality of the models. Everyone sees everything on the attached photos. You can evaluate them yourself.

0 komentarze:

Prześlij komentarz