piątek, 4 stycznia 2013

Flames of War US Shermans M4A1

Od dzisiaj postaramy się pisać bardziej regularnie. W kolejnych postach chcielibyśmy pokazać wam co ostatnio "wyjechało" z naszego warsztatu, a co nie miało szans ukazać się na blogu.

From now on we will try to write more regularly. In the following posts we would like to show you what recently "came out" from our workshop, and did not have chance to appear on the blog.

Postaramy się także jak najszybciej przetłumaczyć wszystkie dotychczasowe posty.

We will also translate all the previous posts as soon as possible.

Dzisiaj prezentujemy wam amerykańskie Shermany M4A1 do FoW.

Today we present you the US M4A1 Sherman's to FoW.

Zapraszamy do oglądania.

Enjoy watching.

0 komentarze:

Prześlij komentarz